เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


อบรมเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิด-19


วันที่ 10 กันยายน 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองหาด นำโดย นางรัตนา ทับจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลคลองหาด จัดโครงการกิจกรรมอบรมให้ความรู้ "เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19)