เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโควิด 19 หมู่ที่ 6


วันที่ 13 กันยายน 2564 นางรัตนา ทับจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด มอบหมายให้ นายกิติศักดิ์ พรมงาม เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน นำเจ้าหน้าลงพื้นที่่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณล้งรับซื้อขายกล้วยไข่ซึ่งพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิช -19 และสถานกักตัวภายในหมู่ที่ 6 บ้านทับวังมนครับ