เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวถ้ำเพชรโพธิ์ทอง


วันที่ 14 กันยายน 2564 นางรัตนา ทับจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด มอบหมายให้พนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลคลองหาด ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้แหล่งท่องเที่ยวถ้ำเพชรโพธิ์ทอง