เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดเขาดิน


วันที่ 14 กันยายน 2564 นางรัตนา ทับจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด มอบหมายนางสาวสุกัญญา เสมอเหมือน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลคลองหาด ล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน (สามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ที่ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เบอร์โทร 037-247-176 ตลอด 24 ชั่วโมง)