โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ถึง หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ ๕๐-๐๒๑ หมู่ ๗ บ้านซับมะกรูด ถึง หมู่ ๑๐ บ้านไทยพัฒนา ตำบลคลองหาด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตา [ 9 พ.ค. 2567 ] ................................................................................................................
ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด จัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง [ 22 พ.ค. 2566 ] ................................................................................................................
รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด [ 21 ต.ค. 2565 ] ................................................................................................................