ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด จัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง [ 22 พ.ค. 2566 ] ................................................................................................................
รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด [ 21 ต.ค. 2565 ] ................................................................................................................
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายบ้านป่าตะแบก หมู่ที่ ๑๑ ไปบ้านเขาผาผึ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองหาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗ [ 1 ก.ย. 2565 ] ................................................................................................................