เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่น่ง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่น่ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.คลองหาด