เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.klonghad.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2559
  เทศบาลฯรับมอบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

  ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง

  ประชุมคกก.การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคลองหาด ครั้งที่ 2/2566

 
จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด 591 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ / โทรสาร 037-445-109
E-mail : admin@klonghad.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign