เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด ที่ ๖๐๕ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด [ 15 มี.ค. 2567 ]71
2 คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด ที่ ๑๙๗ / ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 13 มี.ค. 2567 ]54
3 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำ [ 13 ต.ค. 2566 ]12
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 6 ต.ค. 2566 ]55
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567 -2569 ทต.คลองหาด [ 26 ก.ย. 2566 ]42
6 คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด ที่ ๖๑๐/ ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด [ 3 ก.ค. 2566 ]40
7 คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด ที่ ๖๐๙ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด [ 30 มิ.ย. 2566 ]44
8 คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด ที่ ๑๑๑๙/ ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 30 มิ.ย. 2566 ]25
9 คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด ที่ ๑๐๗๒ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 30 มิ.ย. 2566 ]23
10 คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด ที่ ๑๑๑๘ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 30 มิ.ย. 2566 ]29
11 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]49
12 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 10 มี.ค. 2566 ]66
13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 27 ก.พ. 2566 ]72
14 การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฎิบัติหน้าที่ของส่นราชการในเทศบาลคลองหาด ปี2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]147
15 การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฎิบัติหน้าที่ของส่นราชการในเทศบาลคลองหาด ปี2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]145
16 การมอบอำนาจให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล [ 23 พ.ค. 2565 ]135
17 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปรัดเทศบาล [ 17 พ.ค. 2565 ]133
18 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 9 พ.ค. 2565 ]133
19 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 4 พ.ค. 2565 ]137
20 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 21 เม.ย. 2565 ]153
21 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]180
22 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 เม.ย. 2565 ]202
23 คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 7 เม.ย. 2565 ]147
24 คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 5 เม.ย. 2565 ]153
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2564 ]158
26 หลักเกณฑ์และวิธัการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]200
27 หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของ พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]165
28 ค่ำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด [ 10 ส.ค. 2564 ]150
29 คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน [ 4 ส.ค. 2564 ]203
30 ค่ำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษายกเทศมนตรี [ 8 ก.ค. 2564 ]143
31 คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 6 ก.ค. 2564 ]142
32 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 22 มิ.ย. 2564 ]172
33 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 22 มิ.ย. 2564 ]158
34 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 18 มิ.ย. 2564 ]147
35 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด [ 18 มิ.ย. 2564 ]144
36 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]148
37 รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่มีคะแนนการประเมินผลการประเมินผลปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบที่ 1 ประจำปี 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]144
38 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 7 เม.ย. 2564 ]139
39 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 15 ม.ค. 2564 ]193
40 การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]173
 
หน้า 1|2