เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.klonghad.go.th

 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 10 มี.ค. 2566 ]9
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 27 ก.พ. 2566 ]13
3 การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฎิบัติหน้าที่ของส่นราชการในเทศบาลคลองหาด ปี2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]101
4 การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฎิบัติหน้าที่ของส่นราชการในเทศบาลคลองหาด ปี2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]95
5 การมอบอำนาจให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล [ 23 พ.ค. 2565 ]91
6 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปรัดเทศบาล [ 17 พ.ค. 2565 ]91
7 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 9 พ.ค. 2565 ]92
8 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 4 พ.ค. 2565 ]96
9 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 21 เม.ย. 2565 ]98
10 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]121
11 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 เม.ย. 2565 ]156
12 คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 7 เม.ย. 2565 ]99
13 คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 5 เม.ย. 2565 ]103
14 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2564 ]110
15 หลักเกณฑ์และวิธัการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]149
16 หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของ พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]114
17 ค่ำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด [ 10 ส.ค. 2564 ]97
18 คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน [ 4 ส.ค. 2564 ]149
19 ค่ำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษายกเทศมนตรี [ 8 ก.ค. 2564 ]98
20 คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 6 ก.ค. 2564 ]100
 
หน้า 1|2|3