เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567 -2569 ทต.คลองหาด [ 26 ก.ย. 2566 ]20
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]38
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 10 มี.ค. 2566 ]51
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 27 ก.พ. 2566 ]58
5 การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฎิบัติหน้าที่ของส่นราชการในเทศบาลคลองหาด ปี2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]133
6 การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฎิบัติหน้าที่ของส่นราชการในเทศบาลคลองหาด ปี2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]131
7 การมอบอำนาจให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล [ 23 พ.ค. 2565 ]123
8 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปรัดเทศบาล [ 17 พ.ค. 2565 ]121
9 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 9 พ.ค. 2565 ]121
10 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 4 พ.ค. 2565 ]126
11 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 21 เม.ย. 2565 ]142
12 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]163
13 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 เม.ย. 2565 ]191
14 คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 7 เม.ย. 2565 ]134
15 คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 5 เม.ย. 2565 ]132
16 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2564 ]145
17 หลักเกณฑ์และวิธัการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]187
18 หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของ พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]146
19 ค่ำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด [ 10 ส.ค. 2564 ]128
20 คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน [ 4 ส.ค. 2564 ]184
21 ค่ำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษายกเทศมนตรี [ 8 ก.ค. 2564 ]129
22 คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 6 ก.ค. 2564 ]131
23 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 22 มิ.ย. 2564 ]159
24 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 22 มิ.ย. 2564 ]145
25 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 18 มิ.ย. 2564 ]134
26 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด [ 18 มิ.ย. 2564 ]132
27 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]132
28 รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่มีคะแนนการประเมินผลการประเมินผลปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบที่ 1 ประจำปี 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]130
29 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 7 เม.ย. 2564 ]127
30 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 15 ม.ค. 2564 ]181
31 การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]162
32 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด [ 15 ม.ค. 2564 ]141
33 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]198
34 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปีเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 30 ก.ย. 2563 ]125
35 กำหนดโครงการแบ่งส่วนราชการ [ 25 ก.ย. 2563 ]139
36 การจัดคนลงสู่ตำแหน่ง [ 25 ก.ย. 2563 ]173
37 ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) [ 25 ก.ย. 2563 ]133
38 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 25 ก.ย. 2563 ]167
39 แผนอัตตากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564-2566 [ 25 ก.ย. 2563 ]120
40 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปีของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 25 ก.ย. 2563 ]113
 
หน้า 1|2