เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 252 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด สกลนคร [ 13 มี.ค. 2567 ]7
2 สื่อรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต โดยสำนักงาน ป.ป.ช. [ 12 มี.ค. 2567 ]45
3 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ (ภ.ด.ส.1) และรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]3
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 6 มี.ค. 2567 ]7
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 28 ก.พ. 2567 ]7
6 ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3519 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การควบคุมดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในวันมาฆบูชา พ.ศ. 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]7
7 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่จ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๑๓) และประกาศ คณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๑๒) [ 16 ก.พ. 2567 ]5
8 เรื่อง การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ [ 23 ม.ค. 2567 ]5
9 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคครทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ม.ค. 2567 ]21
10 สัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 10 ม.ค. 2567 ]8
11 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ริบเงินหลักประกันศัญญาเข้าเป็นรายได้ [ 8 ธ.ค. 2566 ]14
12 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]14
13 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]173
14 แผนการเดินรถปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]35
15 การรับฟังความคิดห็นของประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลคลองหาด [ 11 ต.ค. 2566 ]31
16 การออกสำรวจที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 [ 6 ต.ค. 2566 ]31
17 แผนการจัดเก็บภาษี และพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]136
18 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 14 ก.ย. 2566 ]54
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง การรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.ย. 2566 ]253
20 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระรชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ (เพิ่มเดิม) [ 30 ส.ค. 2566 ]43
21 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ส.ค. 2566 ]44
22 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ. คุมเข้มโฆษณาไม่ตรงปก [ 8 ส.ค. 2566 ]32
23 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ซีเอฟ ของผิด.คิดจนหัวจะปวด [ 8 ส.ค. 2566 ]35
24 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ซื้อประกันดี ได้ทั้งประกันรถฯ [ 8 ส.ค. 2566 ]30
25 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง มิจฉาชีพออนไลน์ หลอกให้ตายใจ [ 8 ส.ค. 2566 ]41
26 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หนังสือแจ้งข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 8 ส.ค. 2566 ]33
27 เรื่อง ให้หม้ออบรมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 8 ส.ค. 2566 ]34
28 รื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 8 ส.ค. 2566 ]35
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ก.ค. 2566 ]51
30 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง เลื่อนการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.ค. 2566 ]42
31 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และมิได้แจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร [ 19 ก.ค. 2566 ]36
32 📣ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่องกำหนดมาตรฐาน การจำหน่ายอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ ภายในตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ และตลาดสดเทศบาลตำบลคลองหาด [ 19 ก.ค. 2566 ]36
33 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ก.ค. 2566 ]49
34 เรื่อง ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 7 ก.ค. 2566 ]41
35 โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]36
36 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่องกำหนดมาตรการ การจำหน่ายอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ภายในตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจและตลาดสดเทศบาลตำบลคลองหาด [ 28 มิ.ย. 2566 ]35
37 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แจ้งประกาศผลการเลือกตั้ง [ 21 มิ.ย. 2566 ]59
38 แจ้งขยายเวลาชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 มิ.ย. 2566 ]44
39 วันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (24 พฤษภาคม 2566) [ 23 พ.ค. 2566 ]42
40 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาดที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 21 พ.ค. 2566 ]61
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7