เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 235 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 14 ก.ย. 2566 ]16
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง การรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.ย. 2566 ]172
3 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระรชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ (เพิ่มเดิม) [ 30 ส.ค. 2566 ]8
4 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ส.ค. 2566 ]16
5 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ. คุมเข้มโฆษณาไม่ตรงปก [ 8 ส.ค. 2566 ]7
6 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ซีเอฟ ของผิด.คิดจนหัวจะปวด [ 8 ส.ค. 2566 ]8
7 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ซื้อประกันดี ได้ทั้งประกันรถฯ [ 8 ส.ค. 2566 ]8
8 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง มิจฉาชีพออนไลน์ หลอกให้ตายใจ [ 8 ส.ค. 2566 ]13
9 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หนังสือแจ้งข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 8 ส.ค. 2566 ]7
10 เรื่อง ให้หม้ออบรมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 8 ส.ค. 2566 ]8
11 รื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 8 ส.ค. 2566 ]8
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ก.ค. 2566 ]16
13 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง เลื่อนการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.ค. 2566 ]17
14 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และมิได้แจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร [ 19 ก.ค. 2566 ]9
15 📣ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่องกำหนดมาตรฐาน การจำหน่ายอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ ภายในตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ และตลาดสดเทศบาลตำบลคลองหาด [ 19 ก.ค. 2566 ]8
16 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ก.ค. 2566 ]15
17 เรื่อง ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 7 ก.ค. 2566 ]19
18 โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]12
19 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่องกำหนดมาตรการ การจำหน่ายอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ภายในตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจและตลาดสดเทศบาลตำบลคลองหาด [ 28 มิ.ย. 2566 ]14
20 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แจ้งประกาศผลการเลือกตั้ง [ 21 มิ.ย. 2566 ]32
21 แจ้งขยายเวลาชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 มิ.ย. 2566 ]14
22 วันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (24 พฤษภาคม 2566) [ 23 พ.ค. 2566 ]22
23 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาดที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 21 พ.ค. 2566 ]31
24 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง [ 12 พ.ค. 2566 ]37
25 ประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศ และติดตั้งแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด เขตเลือกตั้งที่ 2 [ 12 พ.ค. 2566 ]22
26 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด(ส.ท.) เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 3 พ.ค. 2566 ]24
27 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี กรณีเสียชีวิต [ 26 เม.ย. 2566 ]33
28 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 มี.ค. 2566 ]24
29 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 14 มี.ค. 2566 ]45
30 เชิญชวนโฮมสเตย์ใหม่ที่มีความพร้อม มีคุณสมบัติตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และโฮมสเตย์ที่จะหมดอายุการรับรอง (๓ ปี) [ 8 มี.ค. 2566 ]36
31 รายงานสถิติการให้บริการร้องเรียนร้องทุก [ 8 มี.ค. 2566 ]11
32 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ [ 20 ก.พ. 2566 ]39
33 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ก.พ. 2566 ]46
34 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ [ 9 ก.พ. 2566 ]31
35 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ [ 26 ม.ค. 2566 ]43
36 ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [ 20 ม.ค. 2566 ]37
37 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบประเมินออนไลน์ [ 19 ม.ค. 2566 ]30
38 ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ" [ 6 ม.ค. 2566 ]32
39 ผู้บริหารประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) [ 6 ม.ค. 2566 ]35
40 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด [ 5 ม.ค. 2566 ]37
 
หน้า 1|2|3|4|5|6