เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

๑.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน ๑ อัตรา

(นักบริหารงานช่าง ระดับตัน)

เลขที่ตำแหน่ง ๖๒-๒-๐๕- ๒๓๐๓ - ๐๐๑    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.คลองหาด