เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หนังสือแจ้งข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หนังสือแจ้งข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.คลองหาด