เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
สำนักงานเทศบาล


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด 

591 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260

โทรศัพท์/โทรสาร 037-445-109