เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยวิสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ม.ค. 2566 ]12
2 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]13
3 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]9
4 ติดประชาสัมพันธ์ ติดประกาศ อปท ปี 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]24
5 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]9
6 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]9
7 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ก.ย. 2565 ]10
8 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]8
9 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]9
10 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]12
11 ประกาศสภาเทศบาลคลองหาดเรื่องการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ [ 3 มิ.ย. 2565 ]120
12 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]9
13 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]114
14 ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัสที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]118
15 ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัสที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]103
16 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]119
17 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]105
18 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]111
19 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 4ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]107
20 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]107
21 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]109
22 รายงานการประชุมสภาครังที่2 สมัยที่3 ปี2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]118
23 ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัสที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]111
24 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 1 ส.ค. 2564 ]110
25 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]108
26 บันทึกรายงานการประชุมสภา ตำบลคลองหาดครั้ง วันที่7มิถุนายน ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]163
27 ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด [ 8 มิ.ย. 2564 ]116
28 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]115
29 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]106
30 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 22 เม.ย. 2563 ]121
31 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 22 เม.ย. 2563 ]129
32 การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]110
33 การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]112
34 การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]102
35 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]106
36 ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 [ 7 มี.ค. 2563 ]108
37 ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 8 ประจำปี 2562 [ 7 มี.ค. 2563 ]163
38 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]113
39 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]148
40 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]105
 
หน้า 1|2|3|4|5