เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปข้อมูลการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 22 มี.ค. 2567 ]23
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (6เดือนแรกของปีงบประมาณ) [ 31 มี.ค. 2566 ]67
3 สรุปข้อมูลการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 22 มี.ค. 2566 ]42
4 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน มีนาคม 2565) [ 31 มี.ค. 2565 ]133
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565) [ 28 ก.พ. 2565 ]131
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน มกราคม 2565) [ 31 ม.ค. 2565 ]138
7 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน ธันวาคม 2564) [ 31 ธ.ค. 2564 ]128
8 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564) [ 30 พ.ย. 2564 ]135
9 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน ตุลาคม 2564) [ 31 ต.ค. 2564 ]126
10 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน กันยายน 2564) [ 30 ก.ย. 2564 ]134
11 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน สิงหาคม 2564) [ 31 ส.ค. 2564 ]129
12 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน กรกฏาคม 2564) [ 31 ก.ค. 2564 ]130
13 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน มิถุนายน2564) [ 30 มิ.ย. 2564 ]124
14 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2564) [ 31 พ.ค. 2564 ]128
15 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน เมษายน 2564) [ 30 เม.ย. 2564 ]132
16 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน มีนาคม 2564) [ 2 เม.ย. 2564 ]131
17 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564) [ 17 มี.ค. 2564 ]176
18 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน มกราคม 2564) [ 10 ก.พ. 2564 ]177
19 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน ธันวาคม 2563) [ 6 ม.ค. 2564 ]161
20 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563) [ 16 ธ.ค. 2563 ]124
21 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน ตุลาคม 2563) [ 17 พ.ย. 2563 ]136
22 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน กันยายน 2563) [ 15 ต.ค. 2563 ]125
23 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน สิงหาคม 2563) [ 16 ก.ย. 2563 ]182
24 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2563) [ 27 ส.ค. 2563 ]127
25 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน มิถุนายน 2563) [ 21 ก.ค. 2563 ]114
26 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2563) [ 18 มิ.ย. 2563 ]115
27 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน เมษายน 2563) [ 26 พ.ค. 2563 ]167
28 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน มีนาคม 2563) [ 9 เม.ย. 2563 ]120
29 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563) [ 4 มี.ค. 2563 ]163
30 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน มกราคม 2563) [ 3 ก.พ. 2563 ]117
31 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน ธันวาคม 2562) [ 15 ม.ค. 2563 ]160
32 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562) [ 2 ธ.ค. 2562 ]111
33 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน ตุลาคม 2562) [ 1 พ.ย. 2562 ]116