เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]41
2 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]120
3 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่อยงานภาครัฐ [ 4 เม.ย. 2565 ]129
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แก้ไข) [ 9 ก.พ. 2564 ]227
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]286
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]302
7 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนสิงหาคม 61 [ 10 ก.ย. 2561 ]312
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมาบริการดูลรักษาความปลอดภัยฯ) [ 5 ก.ย. 2561 ]509
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด) [ 5 ก.ย. 2561 ]468
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) [ 27 ส.ค. 2561 ]474
11 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนธันวาคม 60 [ 28 ธ.ค. 2560 ]304
12 ประกาศ แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) [ 8 ส.ค. 2560 ]354