เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA เทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ 2565-2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]14
2 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]99
3 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]97
4 โครงการกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]138