เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA เทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ 2565-2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA เทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ 2565-2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.คลองหาด