เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2567 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]1
2 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนเมษายน [ 1 พ.ค. 2567 ]2
3 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม และงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]65
4 เทศบาลตำบลคลองหาด งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]20
5 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม และงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]32
6 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 12 ต.ค. 2566 ]29
7 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม และงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]34
8 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด (รายงานประจำไตรมาส ที่ 23 ประจำปีงบประมาณ 2566) [ 26 ก.ค. 2566 ]36
9 เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของเทศบาลตำบลคลองหาด [ 21 เม.ย. 2566 ]50
10 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมีนาคม [ 3 เม.ย. 2566 ]47
11 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]43
12 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมกราคม [ 1 ก.พ. 2566 ]43
13 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 31 มกราคม [ 1 ก.พ. 2566 ]49
14 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]49
15 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]55
16 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]72
17 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด [ 21 ต.ค. 2565 ]77
18 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 17 ต.ค. 2565 ]34
19 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายาน [ 5 ต.ค. 2565 ]81
20 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]84
 
หน้า 1|2|3|4|5