เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม และงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]8
2 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด (รายงานประจำไตรมาส ที่ 23 ประจำปีงบประมาณ 2566) [ 26 ก.ค. 2566 ]11
3 เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของเทศบาลตำบลคลองหาด [ 21 เม.ย. 2566 ]21
4 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมีนาคม [ 3 เม.ย. 2566 ]20
5 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]16
6 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมกราคม [ 1 ก.พ. 2566 ]15
7 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 31 มกราคม [ 1 ก.พ. 2566 ]15
8 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]25
9 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]25
10 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]42
11 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด [ 21 ต.ค. 2565 ]48
12 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 17 ต.ค. 2565 ]6
13 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายาน [ 5 ต.ค. 2565 ]55
14 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]58
15 รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม [ 1 ก.ย. 2565 ]76
16 รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ปะจำเดือน กรกฏาคม [ 1 ส.ค. 2565 ]95
17 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]92
18 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ2565 ประจำเดือน พฤษภาคม [ 1 มิ.ย. 2565 ]111
19 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ2565 ประจำเดือน เมษายน [ 2 พ.ค. 2565 ]118
20 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]136
 
หน้า 1|2|3|4