เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.klonghad.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]10
2 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]11
3 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]26
4 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด [ 21 ต.ค. 2565 ]31
5 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายาน [ 5 ต.ค. 2565 ]39
6 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]40
7 รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม [ 1 ก.ย. 2565 ]59
8 รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ปะจำเดือน กรกฏาคม [ 1 ส.ค. 2565 ]73
9 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]75
10 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ2565 ประจำเดือน พฤษภาคม [ 1 มิ.ย. 2565 ]91
11 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ2565 ประจำเดือน เมษายน [ 2 พ.ค. 2565 ]99
12 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]116
13 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด (รายงานประจำไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]123
14 รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลคลองหาด สำหรับปีสิ้นสุดวันที 30 กันยยน 2564 [ 22 มี.ค. 2565 ]163
15 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]149
16 งบแสดฐานะการเงิน ณ วันที่30 กันยายน 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]156
17 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]172
18 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด (รายงานประจำไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564) [ 11 ต.ค. 2564 ]173
19 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]174
20 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]167
 
หน้า 1|2|3|4