เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
 
จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖
 
กิจกรรมป้องกันการทุจริตฯ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล
 
SDGs กับอาหารริมทาง
 
SDGs กับชีวิตคนเมือง
 
SDGs กับเกษตรกร
 
SDGs กับความหลากหลายทางเพศ
 
SDGs กับภาคธุรกิจ
 
SDGs กับเยาวชน
 
SDGs ในทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action)
 
ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
 
ปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย