เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
ราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก ถ้ำเพ็ชรโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 [ 9 ก.พ. 2564 ]237
2 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย [ 2 ก.พ. 2564 ]239
3 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะจุดชมวิว บ้านเขาเลื่อม หมู่ที่ 9 [ 25 ม.ค. 2564 ]242
4 ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเขาเลื่อม [ 16 เม.ย. 2563 ]311
5 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 12 บ้านเขาช่องแคบ [ 9 เม.ย. 2563 ]308
6 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 9 บ้านเขาเลื่อม [ 31 มี.ค. 2563 ]369
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาช่องแคบ [ 24 มี.ค. 2563 ]362
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 – 80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ม.ค. 2563 ]346
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ถังทรงลูกบอล หมู่ที่ 5 บ้านคลองหาด ตำบลคลองหาด [ 29 ส.ค. 2562 ]361
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง ถังทรงลูกบอล หมู่ที่ 2 บ้านเขาผาผึ้ง ตำบลคลองหาด [ 28 ส.ค. 2562 ]328
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ถังทรงลูกบอล หมู่ที่ 4 บ้านเขาเลื่อม ตำบลคลอหาด [ 20 ส.ค. 2562 ]348
12 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา Para Soil Cement สายทางเข้าที่ทำกินซอยกลาง บ้านเขาช่องแคบ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองหาด กว้าง 5 เมตร ยาว 6,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bbidding) [ 14 ส.ค. 2562 ]378
13 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา Para Soil Cement สายทาง สก.ถ 50-020 บ้านเขาดิน หมู่ที่ 8 บ้านทับวังมน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหาด [ 15 ก.ค. 2562 ]366
14 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphalt Concrete สายทางบ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 10 – บ้านเขาผาผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหาด [ 24 เม.ย. 2562 ]281
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านคลองหาด [ 12 มี.ค. 2562 ]288
16 ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านเขาผาผึ้ง [ 7 มี.ค. 2562 ]324
17 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลจัดระเบียบโซนต่างๆ บริเวณตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน [ 5 มี.ค. 2562 ]443
18 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดบริเวณตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน [ 5 มี.ค. 2562 ]284
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 [ 30 ม.ค. 2562 ]287
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 40 เมตร บ้านเขาช่องแคบ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ธ.ค. 2561 ]265
 
หน้า 1|2