เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
สถิตการร้องเรียน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 12 เม.ย. 2566 ]16
2 สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตประพฤติมิชอบ ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลคลองหาด [ 7 เม.ย. 2565 ]119
3 สถิตเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตประพฤติมิชอบ ผลการกำเนินงานเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [ 31 มี.ค. 2564 ]117
4 สถิตเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตประพฤติมิชอบ ผลการกำเนินงานเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]162
5 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลคลองหาด [ 5 มี.ค. 2563 ]155
6 สถิตเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตประพฤติมิชอบ ผลการกำเนินงานเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]117
7 สถิตเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตประพฤติมิชอบ ผลการกำเนินงานเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]118