เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
กองช่าง

 
   
  นายพลัฏฐ์  บรรจงภูสิทธิ์
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง 
 

เบอร์ติดต่อ 091-5905589
 
ว่าง
 วิศวกรโยธา

   
 นางสาวปภิชญาภา โปมินทร์  นางสาวพัชรพร  จันทร์แช่ม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ - เบอร์ติดต่อ 061-7513814
   
นายวีระพงษ์  ตาลี
 นายวิชัย  อุ่นมุกดา
 คนงานทั่วไป
 คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ 085-0858768 เบอร์ติดต่อ 081-1589539