เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
E-Service


แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแบบลงทะเบียนขอรับบริการด้านสาธารณสุข (เช่น เสียงรบกวน/กลิ่นเหม็น)

แบบลงทะเบียนขอรับบริการด้านงานสาธารณภัย (เช่น ล้างถนน/ตัดกิ่งไม้/ท่ออุดตัน/กำจัดสัตว์มีพิษ)

แบบลงทะเบียนขอรับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ตัดต้นไม้กรณีพาดสายไฟ/ซ่อมบำรุงถนนและทางเท้า/ซ่อมบำรุงไฟรายทางและติดไฟรายทาง)