เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินการดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 23 ม.ค. 2567 ]11
2 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 12 เม.ย. 2566 ]37
3 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 20 เม.ย. 2565 ]172
4 การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 27 เม.ย. 2564 ]173