เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี


ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.คลองหาด