เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 28 ก.พ. 2567 ]11
2 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 ก.พ. 2567 ]10
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 28 ก.พ. 2567 ]9
4 แนวทางปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 27 ม.ค. 2566 ]55
5 ประมวงลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลคลองหาด พ.ศ. 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]160
6 ประมวลจริธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปี 2557 [ 1 พ.ค. 2557 ]149
7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปี 2557 [ 1 พ.ค. 2557 ]155
8 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปี 2557 [ 1 มี.ค. 2557 ]196