เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.klonghad.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีพ.ศ.2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]5
2 คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลคลองหาด [ 27 ก.พ. 2566 ]7
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 27 ก.พ. 2566 ]5
4 แนวทางปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 27 ม.ค. 2566 ]4
5 ประมวงลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลคลองหาด พ.ศ. 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]107
6 ประมวลจริธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปี 2557 [ 1 พ.ค. 2557 ]111
7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปี 2557 [ 1 พ.ค. 2557 ]111
8 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปี 2557 [ 1 มี.ค. 2557 ]146