เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 27 ม.ค. 2566 ]22
2 ประมวงลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลคลองหาด พ.ศ. 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]125
3 ประมวลจริธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปี 2557 [ 1 พ.ค. 2557 ]125
4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปี 2557 [ 1 พ.ค. 2557 ]129
5 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปี 2557 [ 1 มี.ค. 2557 ]161