เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรม


แนวทางปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

    รายละเอียดข่าว

ขอประชาสัมพันธ์

แนวทางปฏิบัติ Dos&Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม    เอกสารประกอบ

แนวทางปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.คลองหาด