เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 123 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด จัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง [ 22 พ.ค. 2566 ]20
2 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่น่ง [ 22 พ.ค. 2566 ]13
3 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเพ็ชรโพธิ์ทอง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 1,980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร [ 20 ก.พ. 2566 ]30
4 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถ้ำเพ็ชรโพธิ์ทอง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 1,980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร [ 31 ม.ค. 2566 ]35
5 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด [ 5 ม.ค. 2566 ]30
6 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด [ 21 ต.ค. 2565 ]46
7 ขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ชุมชนคลองหาด เทศบาลตำบลคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว [ 1 ก.ย. 2565 ]84
8 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางจากผิวทาง Cape Seal มาเป็นผิวทาง Asphalt Concrete สายทางบ้านเขาผาผึ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองหาด [ 1 ก.ย. 2565 ]78
9 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายบ้านป่าตะแบก หมู่ที่ ๑๑ ไปบ้านเขาผาผึ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองหาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗ [ 1 ก.ย. 2565 ]64
10 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชุมชนคลองหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.ย. 2565 ]76
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรากระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย [ 12 ก.ค. 2564 ]201
12 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ [ 2 ก.ค. 2564 ]232
13 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]187
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.50-028 สายทางบ้านเขาผาผึ้ง หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 10 ตำบลคลองหาด กว้าง 5 เมตร ยาว 6,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 33,000 ตาราง [ 22 เม.ย. 2564 ]204
15 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.๕๐-๐๒๘ สายทางบ้านเขาผาผึ้ง หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองหาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓, [ 25 มี.ค. 2564 ]261
16 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินศีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.50-028 สายทางบ้านเขาผาผึ้ง หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 10 ตำบลคลองหาด [ 18 มี.ค. 2564 ]206
17 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน [ 18 มี.ค. 2564 ]258
18 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน [ 15 มี.ค. 2564 ]272
19 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ 2,4,11,13 ตำบลคลองหาด [ 12 มี.ค. 2564 ]249
20 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ 9 บ้านเขาเลื่อมใต้ [ 12 มี.ค. 2564 ]254
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7