เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 126 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ถึง หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ ๕๐-๐๒๑ หมู่ ๗ บ้านซับมะกรูด ถึง หมู่ ๑๐ บ้านไทยพัฒนา ตำบลคลองหาด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตา [ 9 พ.ค. 2567 ]4
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลคลองหาด เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 พ.ค. 2567 ]5
3 ประกาศ เทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 5 มี.ค. 2567 ]23
4 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด จัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง [ 22 พ.ค. 2566 ]56
5 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่น่ง [ 22 พ.ค. 2566 ]46
6 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเพ็ชรโพธิ์ทอง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 1,980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร [ 20 ก.พ. 2566 ]77
7 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถ้ำเพ็ชรโพธิ์ทอง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 1,980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร [ 31 ม.ค. 2566 ]71
8 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด [ 5 ม.ค. 2566 ]67
9 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด [ 21 ต.ค. 2565 ]82
10 ขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ชุมชนคลองหาด เทศบาลตำบลคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว [ 1 ก.ย. 2565 ]129
11 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางจากผิวทาง Cape Seal มาเป็นผิวทาง Asphalt Concrete สายทางบ้านเขาผาผึ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองหาด [ 1 ก.ย. 2565 ]106
12 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายบ้านป่าตะแบก หมู่ที่ ๑๑ ไปบ้านเขาผาผึ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองหาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗ [ 1 ก.ย. 2565 ]95
13 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชุมชนคลองหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.ย. 2565 ]126
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรากระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย [ 12 ก.ค. 2564 ]234
15 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ [ 2 ก.ค. 2564 ]259
16 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]211
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.50-028 สายทางบ้านเขาผาผึ้ง หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 10 ตำบลคลองหาด กว้าง 5 เมตร ยาว 6,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 33,000 ตาราง [ 22 เม.ย. 2564 ]241
18 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.๕๐-๐๒๘ สายทางบ้านเขาผาผึ้ง หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองหาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓, [ 25 มี.ค. 2564 ]290
19 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินศีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.50-028 สายทางบ้านเขาผาผึ้ง หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 10 ตำบลคลองหาด [ 18 มี.ค. 2564 ]237
20 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน [ 18 มี.ค. 2564 ]292
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7