เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางจากผิวทาง Cape Seal มาเป็นผิวทาง Asphalt Concrete สายทางบ้านเขาผาผึ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองหาด

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางจากผิวทาง Cape Seal มาเป็นผิวทาง Asphalt Concrete สายทางบ้านเขาผาผึ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองหาด
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.คลองหาด