เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ชุมชนคลองหาด เทศบาลตำบลคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ชุมชนคลองหาด เทศบาลตำบลคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.คลองหาด