เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเพ็ชรโพธิ์ทอง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 1,980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเพ็ชรโพธิ์ทอง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 1,980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.คลองหาด