เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายบ้านป่าตะแบก หมู่ที่ ๑๑ ไปบ้านเขาผาผึ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองหาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายบ้านป่าตะแบก หมู่ที่ ๑๑ ไปบ้านเขาผาผึ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองหาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.คลองหาด