เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]15
2 รายงานการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2566 ]23
3 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]34
4 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]158
5 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]167
6 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]162
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]125
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]167
9 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]114
10 รายงานผลติดตามแผนท้องถิ่น2561 (รอบธันวาคม) [ 19 ธ.ค. 2561 ]130
11 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]127
12 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]161
13 รายงานผลติดตามแผนท้องถิ่น2561 (รอบเมษายน61) [ 30 เม.ย. 2561 ]156
14 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]129
15 รายงานติดตามประเมินผลแผน พ.ค.-ต.ค60 [ 15 พ.ย. 2560 ]120
16 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 ต.ค. 2560 ]134
17 รายงานผลติดตามแผนท้องถิ่น2560 [ 19 เม.ย. 2560 ]123
18 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 23 ธ.ค. 2559 ]164
19 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 25 พ.ย. 2559 ]170
20 รายงานติดตามประเมินผลแผนปี 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]152
21 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 9 ธ.ค. 2558 ]117
22 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 18 พ.ย. 2558 ]165