เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 2 เม.ย. 2567 ]32
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๗ [ 6 ก.พ. 2567 ]51
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]42
4 รายงานการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2566 ]46
5 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]58
6 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]185
7 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]195
8 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]191
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]150
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]202
11 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]148
12 รายงานผลติดตามแผนท้องถิ่น2561 (รอบธันวาคม) [ 19 ธ.ค. 2561 ]163
13 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]156
14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]191
15 รายงานผลติดตามแผนท้องถิ่น2561 (รอบเมษายน61) [ 30 เม.ย. 2561 ]192
16 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]162
17 รายงานติดตามประเมินผลแผน พ.ค.-ต.ค60 [ 15 พ.ย. 2560 ]153
18 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 ต.ค. 2560 ]174
19 รายงานผลติดตามแผนท้องถิ่น2560 [ 19 เม.ย. 2560 ]153
20 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 23 ธ.ค. 2559 ]192
21 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 25 พ.ย. 2559 ]200
22 รายงานติดตามประเมินผลแผนปี 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]177
23 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 9 ธ.ค. 2558 ]143
24 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 18 พ.ย. 2558 ]191