เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


พ.ต.อ.เกษม วงศ์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด
เบอร์โทรศัพท์ 096-3466640
นายธณกฤษ งามมีศรี นายมณี เพ็งกุน
รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด
เบอร์โทรศัพท์ 085-06565919
เบอร์โทรศัพท์ 089-8331692
นายวิเชียร บุญมา นายภานุวัท ทับจันทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด ที่ปรึกษานายเทศมนตรีตำบลคลองหาด
เบอร์โทรศัพท์ 098-7861414
เบอร์โทรศัพท์ 082-9549259