เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 28 ก.พ. 2567 ]6
2 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 ก.พ. 2567 ]7
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 28 ก.พ. 2567 ]5
4 รายงานแสดงผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรและความโปร่งใสฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 13 ก.พ. 2567 ]7
5 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีพ.ศ.2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]51
6 ประมวลจริยธรรมสมชิกสภาท้องถิ่น [ 28 ก.พ. 2566 ]7