เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]133
2 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]136
3 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]186
4 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]130
5 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]138
6 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]190
7 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 [ 15 พ.ย. 2563 ]134
8 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]141
9 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]173
10 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]141
11 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]133
12 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]125
13 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]134
14 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]133
15 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]134
16 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]133
17 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 [ 10 ม.ค. 2563 ]178
18 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]187
19 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]135
20 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]179
21 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]108
22 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]107
23 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]113
24 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]107
25 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]165
26 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]116
27 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 [ 7 มี.ค. 2562 ]112
28 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]119
29 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]107
30 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]106
31 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]114
32 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 4 เม.ย. 2560 ]113