เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]145
2 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]149
3 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]198
4 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]143
5 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]152
6 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]205
7 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 [ 15 พ.ย. 2563 ]147
8 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]153
9 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]184
10 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]157
11 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]147
12 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]136
13 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]144
14 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]148
15 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]144
16 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]143
17 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 [ 10 ม.ค. 2563 ]191
18 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]200
19 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]145
20 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]189
21 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]120
22 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]119
23 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]123
24 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]118
25 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]175
26 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]131
27 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 [ 7 มี.ค. 2562 ]122
28 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]129
29 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]121
30 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]119
31 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]131
32 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 4 เม.ย. 2560 ]130