เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรและความโปร่งใสฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 20 ก.พ. 2567 ]15
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA เทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 เม.ย. 2566 ]53
3 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินตุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2564 [ 11 เม.ย. 2565 ]133
4 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 พ.ค. 2564 ]123