เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินตุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินตุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.คลองหาด