เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.klonghad.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ส่วนที่ 1 [ 28 เม.ย. 2565 ]142
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ส่วนที่ 2 [ 28 เม.ย. 2565 ]125
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) [ 1 ธ.ค. 2563 ]126
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) [ 24 พ.ย. 2563 ]155
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565(ส่วนที่1) [ 28 ต.ค. 2562 ]131
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565(ส่วนที่2) [ 28 ต.ค. 2562 ]112
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) [ 30 ส.ค. 2562 ]113
8 ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 24 มี.ค. 2560 ]150
9 แผนพัฒนาปี 2560-2562 [ 15 ก.ย. 2559 ]108