เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด [ 15 ม.ค. 2564 ]69
12 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]27
13 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปีเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 30 ก.ย. 2563 ]10
14 กำหนดโครงการแบ่งส่วนราชการ [ 25 ก.ย. 2563 ]80
15 การจัดคนลงสู่ตำแหน่ง [ 25 ก.ย. 2563 ]86
16 ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) [ 25 ก.ย. 2563 ]82
17 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 25 ก.ย. 2563 ]92
18 แผนอัตตากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564-2566 [ 25 ก.ย. 2563 ]93
19 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปีของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 25 ก.ย. 2563 ]45
20 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ก.ย. 2563 ]23
 
|1หน้า 2|3|4