เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 13 ก.ย. 2562 ]58
32 การจัดคนลงสู่ตำแหน่ง [ 13 ก.ย. 2562 ]59
33 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 4 [ 26 ก.ค. 2562 ]61
34 แต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองหาด [ 26 ก.ค. 2562 ]60
35 ให้พนักงานเทศบาลไปช่วยปฎิบัติราชการแทน [ 8 มี.ค. 2562 ]61
36 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 8 มี.ค. 2562 ]63
37 การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฎิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับที่ 2) [ 1 มี.ค. 2562 ]61
38 การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฎิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับที่ 1) [ 8 ก.พ. 2562 ]67
39 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) [ 26 ธ.ค. 2561 ]123
 
|1|2|3หน้า 4