เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.klonghad.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในเดือนกันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]294
22 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในเดือนสิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]201
23 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในเดือนกรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]200
24 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในเดือนมิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]199
25 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในเดือนพฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]201
26 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในเดือนเมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]196
27 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในเดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]227
28 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]193
29 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในเดือนมกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]192
30 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในเดือนธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ม.ค. 2562 ]234
31 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในเดือนพฤษศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ธ.ค. 2561 ]198
32 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในเดือนตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 พ.ย. 2561 ]196
33 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในเดือนธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17 ม.ค. 2561 ]196
34 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในเดือนกันยายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]189
35 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในเดือนสิงหาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 22 ก.ย. 2560 ]202
36 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในเดือนกรกฎาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 8 ส.ค. 2560 ]196
37 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในเดือนมิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 24 ก.ค. 2560 ]191
38 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในเดือนพฤษภาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 30 มิ.ย. 2560 ]200
39 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในเดือนเมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 17 พ.ค. 2560 ]195
40 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในเดือนมีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 26 เม.ย. 2560 ]192
 
|1หน้า 2|3