เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 

 

 

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา


แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.คลองหาด