เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ


การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปี 2559 สามารถขอรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลคลองหาด ในวันและเวลาราชการ

    เอกสารประกอบ

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.คลองหาด