เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


เทศบาลตำบลคลองหาด รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เทศบาลตำบลคลองหาด รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.คลองหาด