เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ


คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลคลองหาด

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลคลองหาด
 
คู่มือส่งเสริมประมวลจริยธรรมข้าราชการ
คู่มือส่งเสริมประมวลจริยธรรมข้าราชการ
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.คลองหาด