เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 

 

 

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


แบบสรุปรายงานตามนโยบายNo Gift Policy รอบ6เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบสรุปรายงานตามนโยบายNo Gift Policy รอบ6เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.คลองหาด