เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลคลองหาด (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลคลองหาด (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.คลองหาด