เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (2566-2570)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (2566-2570)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.คลองหาด