เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 

 

 

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


ผู้บริหารจัดการประชุมเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy

    รายละเอียดข่าว

วันนี้ (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนพจอม งามมีศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างวัฒนธรรมในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลคลองหาด โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมหาดทรายแก้ว ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด

        ในการมอบนโยบาย นายนพจอม งามมีศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด ได้เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นว่า บุคลากรของเทศบาลตำบลคลองหาด เป็นคนดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมั่นใจว่าไม่เคยไปเรียกรับหรือแสวงหาของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ดังนั้นเพื่อเป็นการบอกกล่าวให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน จึงได้มีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสดงจุดยืนให้เห็นว่า เทศบาลตำบลคลองหาดเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงขอให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policyอย่างเคร่งครัด.    เอกสารประกอบ

ผู้บริหารจัดการประชุมเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy
 
No01
No02
No03
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.คลองหาด